Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden Villa Bandoleros/Villa Las Reinas

Het Nederlands recht is van toepassing op boekingen die bij ons worden gemaakt.

Een overeenkomst tussen ons, Villa Bandoleros/Villa Las Reinas en u en alle reizigers komt tot stand op het moment van ontvangst van uw mondelinge of schriftelijke reserveringsopdracht, mits wij op dat moment in staat zijn het door u aangevraagde te boeken. In dat geval zijn vanaf dat moment onderstaande voorwaarden van kracht.

Algemene Voorwaarden bij Losse Verhuur Villa

Betaling

Aanbetaling: binnen vier dagen na boeking dient u 15% van de totale reissom te voldoen. Wij houden maximaal 4 dagen de villa voor u vast, mocht de aanbetaling dan niet binnen zijn, gaan we er van uit dat u niet definitief wilt boeken. 

Restantbedrag: uiterlijk 1 maand voor vertrek dient het totale bedrag op de rekening van Villa Bandoleros / Villa Las Reinas te zijn bijgeschreven. Wanneer dat niet heeft plaatsgevonden, beschouwen wij dit als een annulering (zie hieronder).

Factuur en reisbescheiden

Na het tot stand komen van de reisovereenkomst ontvangt u van ons een ‘reserveringsbevestiging/factuur per mail. Na ontvangst van de totale reissom ontvangt u van ons de reisbescheiden met daarin alle bescheiden voor het gereserveerde,o.a. een uitgebreide routebeschrijving naar de villa vanaf Malaga en contactgegevens van onze beheerder ter plaatse.

Annulering door reiziger

Bij annulering tot 2 maanden voor vertrek brengen wij de aanbetaling(15%) aan annuleringskosten in rekening. Wanneer u op dat moment al meer heeft betaald dan het bedrag van de aanbetaling, dan ontvangt u het verschil terug binnen vier werkdagen. Bij annulering tot 1 maand voor vertrek,brengen wij 30% van de totale reissom, aan annuleringskosten in rekening.Bij annulering vanaf 1 maand, maar eerder dan twee weken voor vertrek, brengen wij 75% van de totale reissom in rekening als annuleringskosten. Wanneer u op dat moment al meer heeft betaald dan deze 75%, dan ontvangt u het verschil terug binnen vier werkdagen. Bij annulering vanaf twee weken voor vertrek, brengen wij de totale reissom in rekening als annuleringskosten. De annuleringskosten dient u binnen vier werkdagen na ontvangst van de annuleringskostenfactuur te hebben voldaan, rente en incassokosten bij niet tijdige betaling van de annuleringskosten zijn voor uw rekening.

Wijziging door reiziger

Wijziging door u van reisdata, persoonsgegevens, enz. is in overleg eventueel mogelijk. Hieruit voortvloeiende kosten (voor bijvoorbeeld reeds geprinte vliegtickets) komen geheel voor uw rekening. Over elke wijziging wordt door ons met u apart afspraken gemaakt.

Wijziging/annulering door reisorganisatie

Het is altijd mogelijk dat wij door overmacht (bijvoorbeeld: stakingen in de luchtvaart, stroomuitval jacuzzi door blikseminslag) de reis niet precies zo kunnen uitvoeren als is overeengekomen. In zo’n geval hebben wij het recht om de reis te wijzigen of zelfs te annuleren. U heeft in zo’n geval niet automatisch recht op volledige teruggave van de reissom.

Aankomsttijd

Aankomsttijd in de villa: tussen 17.00 en 22.00 uur, tenzij anders afgesproken met beheerder
Vertrektijd uit de villa: uiterlijk 12.00 uur, tenzij anders afgesproken met beheerder

Borg

De borg van € 500,- dient u 10 dagen voor aanvang van uw vakantie op onze rekening te hebben overgeschreven. Na inspectie van onze beheerder, ontvangt u, de borg minus de verplichte schoonmaakkosten van € 75,- voor de villa en € 10.- per persoon voor al het linnengoed, binnen 7 dagen retour op uw bankrekening . Dus badlakens kunt u thuis laten.

 

Klachten

Als u tijdens u verblijf klachten heeft over de accommodatie, maakt u deze dan direct kenbaar aan ons of onze beheerder ter plaatse. Wij zullen dan alles dat in redelijkheid van ons verwacht kan worden, doen om uw klacht weg te nemen door het probleem op te lossen.

 

 

Algemene Voorwaarden bij Groepsreizen

In de beschrijving van elke groepsreis op onze site is een minimum aantal deelnemers vermeld. De reisorganisatie van Villa Bandoleros/Villa Las Reinas heeft het recht om, als 1 maand voor vertrek dat minumumaantal personen niet is behaald, de reis te annuleren. Wij stellen u daarvan per email op de hoogte en wij maken vervolgens binnen vier dagen de reissom, of dat deel dat u al betaald heeft, weer naar u over.

U bent verantwoordelijk voor het aanleveren van persoonsgegevens zoals die in het paspoort staan vermeld. Eventuele kosten die ontstaan door het doorgeven van onjuiste informatie komen voor uw rekening.

Betalingsvoorwaarden

Aanbetaling: binnen vier dagen na boeking dient u € 200,00 per persoon te voldoen. Wanneer u via ons een annuleringsverzekering heeft geboekt, dan wordt het aan te betalen bedrag met de totale kosten voor de annuleringsverzekering verhoogd. Restantbedrag: uiterlijk 1 maand voor vertrek dient het totale bedrag op de rekening van Villa Bandoleros / Villa Las Reinas te zijn bijgeschreven. Wanneer dat niet heeft plaatsgevonden, beschouwen wij dit als een annulering (zie hieronder).

Factuur en reisbescheiden

Na het tot stand komen van de reisovereenkomst ontvangt u van ons een ‘reserveringsbevestiging/factuur’. Na ontvangst van de totale reissom ontvangt u van ons de reisbescheiden met daarin voucher(s) voor het gereserveerde, een uitgebreide reisbeschrijving en contactgegevens van onze reisleiding en medereizigers (mits zij daarmee akkoord gaan). Afhankelijk van de met u gemaakte afspraken neemt de reisleider bij vertrek op het vliegveld in Nederland/Duitsland of na ontvangst op het vliegveld in Malaga van u de voucher(s) in ontvangst.

Annulering door reiziger

Bij annulering tot 1 maand voor vertrek brengen wij € 200,00 per persoon (de aanbetaling) aan annuleringskosten in rekening. Wanneer u op dat moment al meer heeft betaald dan het bedrag van de aanbetaling, dan ontvangt u het verschil van ons retour binnen vier werkdagen. Bij annulering later dan 1 maand voor vertrek, maar eerder dan twee weken voor vertrek, brengen wij 50% van de totale reissom in rekening als annuleringskosten. Wanneer u op dat moment al meer heeft betaald dan deze 50%, dan ontvangt u het verschil van ons retour binnen vier werkdagen. Bij annulering vanaf twee weken voor vertrek, brengen wij de totale reissom in rekening als annuleringskosten. De annuleringskosten dient u binnen vier dagen na ontvangst van de annuleringskostenfactuur te hebben voldaan, rente en incassokosten bij niet tijdige betaling van de annuleringskosten zijn voor uw rekening.

Wijziging door reiziger

Wijziging door u van reisdata, persoonsgegevens, enz. is in overleg eventueel mogelijk. Hieruit voortvloeiende kosten (voor bijvoorbeeld reeds geprinte vliegtickets) komen geheel voor uw rekening. Over elke wijziging wordt door ons met u apart afspraken gemaakt.

Wijziging/annulering door reisorganisatie

Het is altijd mogelijk dat wij door overmacht (bijvoorbeeld: stakingen in de luchtvaart, noodweer, stroomuitval door blikseminslag) de reis niet precies zo kunnen uitvoeren als is overeengekomen. In zo’n geval hebben wij het recht om de reis te wijzigen of zelfs te annuleren. U heeft in zo’n geval niet automatisch recht op volledige teruggave van de reissom.

Klachten

Als u tijdens uw reis klachten heeft over een onderdeel van de reis, dan dient u deze direct kenbaar te maken aan onze reisleiding of onze beheerder ter plaatse. Zij zullen dan alles dat in redelijkheid verwacht kan worden, doen om uw klacht weg te nemen/ het probleem op te lossen.

Heveadorp, 1 maart 2009